Yayın İlkeleri

İnternet Bilinci Geliştirme:

Serik Medya , internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.
 
Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı:
Serik Medya, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.
 
Çok Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık:
Serik Medya, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.
 
Eğitici olmak:
Serik Medya, bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar.
 
Cevap Hakkına Saygı:
Serik Medya, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.
 
Önyargısız Yaklaşım:
Serik Medya, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.
 
Doğruyu Arama Kaygısı:
Serik Medya, olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar.
 
Öncü olmak:
Serik Medya, internet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.
 
Güvenilirlik:
Serik Medya, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.