Uğur Gökmen

Uğur Gökmen

2B Tepkilerine Karşılık Geldi: 2B Yasası Değişiklik Teklifi Kabul Edildi

06 Mart 2013 - 10:28 - Güncelleme: 06 Mart 2013 - 10:39

2B Tepkilerine Karşılık Geldi: 2B Yasası Değişiklik Teklifi Kabul Edildi

 

  Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda 2B sorunu ile karşı karşı karşıya olan Antalyalı vatandaşlar rayiç bedellerin yüksek olmasından şikayet ederek tepkiler ortaya koymuştu. Isparta-Antalya karayolu kapatılmış, Gazipaşa’da hükümet konağı basılmıştı. Hükümet ve meclis bu tepkilere kayıtsız kalamadı ve 2B Yasası olarak bilinen Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazine'ye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’da değişiklik öngören kanun teklifi meclise sunuldu ve kabul edildi. Artık top Cumhurbaşkanında. Abdullah Gül değişiklik kanununu onaylarsa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.

 

    Kanun teklifiyle getirilmek istenen değişiklikler genel olarak halkın tepki gösterdiği yüksek satım bedelleri ve ödemeler açısından önem taşıyor. Değişiklikle birlikte 2B şerhi bulunan tapusuz taşınmazlardan  tamamen tarımsal amaçlı kullanılan ve üzerinde mandıra, sera, ağıl, kümes gibi yapılar ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yerler için, taşınmazın yüzölçümüne ve hak sahibi olunan taşınmaz sayısına bakılmaksızın, bu yerlerin, geçimini çiftçilikle sağlayan hak sahiplerine satışında satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'si olarak hesaplanacak. Yasanın değişiklikten önceki halinde ise 400 metre karenin altındaki yerlerin satış bedeli rayiç bedelin %50si iken 400 metre karenin üzerindeki yerlerin satış bedeli rayiç bedelin %70i idi. Zaten kırsal alanda vatandaşın 2Bli arazisi çoğunlukla 400 metre karenin üzerinde olduğu için rayiç bedelin %50sinin alınacağı düzenlemesi pek de işe yaramıyordu.

 

    Satış bedelinin tahsilinde de şöyle bir değişikliğe gidildi: Satış bedelinin tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde sadece tarımsal amaçlı olarak kullanılan mandıra, sera, ağıl kümes gibi yapılar ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için %10u, diğer yerler için %20'si, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde tahsil edilecek. Kalan tutar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla 6 yılda 12 eşit taksitte faizsiz olarak ödenecek.

 

    Bahsedilen değişiklikler görüldüğü üzere yalnızca tarımsal amaçlı kullanılan 2B şerhli arazileri kapsıyor. Eğer bu arazilerin tarımsal amaçla kullanılmadıkları sonradan anlaşılırsa yani devlet tarafından tespit edilirse, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin %70'i üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak, aradaki fark kanuni faiziyle birlikte hak sahibinden tahsil edilecek.

 

    Halkın tepkileri sonuçsuz kalmamış 2Bli arazilerin satışında önemli bir takım kolaylıklar sağlanmıştır. Mesela dönümde rayiç bedeli 5,000 TL olarak belirlenmiş tapusuz 2B şerhli 10 dönümlük bir tarım arazisini düşünelim. Bu araziyi kullanan çiftçi, satış bedeli olarak son değişiklikten önce 35,000 TL ödeyecekken eğer bu değişiklik yürürlüğe girerse 25,000 TL ödeyecek.                  

                                                                                                   6 Mart 2013/Kırıkkale

                                                               

Bu yazı 3318 defa okunmuştur .

Son Yazılar